Tìm chúng tôi

 • Hong Kong
 • Singapore
 • Thailand
 • Malaysia
 • Vietnam
 • Indonesia
 • Philippines

Singapore Office

Malaysia Office

Indonesia Office

Philippines Office

Vietnam Office

Thailand Office

Hong Kong Office

114 Lavender Street, #03-78/79
CT Hub 2, Singapore 338729

B-5-8 Plaza Mont Kiara
Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur

UOB Plaza, 35th Floor Unit 2
Kavling 8-10 Jl. M.H Thamrin, Jakarta 10230

Unit 19, Third Floor of Cedar Executive Building 1
#1006 Arnaiz Avenue, (Pasay Road)
Makati City, Philippines

R.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

281/19-23, 5th Fl., Silom Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

8 Floor, 18C Lee Sum Factory Building 
28 Ng Fong Street, Wong Tai Sin, Kowloon

Contact Info

Phone: +65 6284 0488
Email: sales@juztalent.com

Phone: +603 6207 1600
Email: sales@juztalent.com

Phone: +62 21 3144 357
Email: sales@juztalent.com

Phone: +63 2403 9138
Email: sales@juztalent.com

Phone: +84 28 2220 2033
Email: sales@juztalent.com

Phone: +66 2 631 1669
Email: sales@juztalent.com

Phone: +852 6205 8863
Email: sales@juztalent.com

 • Hong Kong
 • Vietnam
 • Thailand
 • Malaysia
 • Singapore
 • Indonesia
 • Philippines

Singapore Office

Malaysia Office

Indonesia Office

Philippines Office

Vietnam Office

Thailand Office

Hong Kong Office

114 Lavender Street, #03-78/79
CT Hub 2, Singapore 338729

B-5-8 Plaza Mont Kiara
Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur

UOB Plaza, 35th Floor Unit 2
Kavling 8-10 Jl. M.H Thamrin, Jakarta 10230

Unit 1205 Pearlbank Centre, 146 Valero Street
Salcedo Village, Makati city 1227

R.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

281/19-23, 5th Fl., Silom Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

8 Floor, 18C Lee Sum Factory Building
28 Ng Fong Street, Wong Tai Sin, Kowloon

Contact Info

Phone: +65 6820 0300
Email: sg@juztalent.com

Phone: +603 6207 1600
Email: my@juztalent.com

Phone: +62 21 3144 357
Email: id@juztalent.com

Phone: +63 2403 9138
Email: ph@juztalent.com

Phone: +84 28 2220 2033
Email: vn@juztalent.com

Phone: +66 2 631 1669
Email: th@juztalent.com

Phone: +852 6205 8863
Email: hk@juztalent.com

 • Hong Kong
 • Vietnam
 • Thailand
 • Malaysia
 • Singapore
 • Indonesia
 • Philippines

Singapore Office

Malaysia Office

Indonesia Office

Philippines Office

Vietnam Office

Thailand Office

Hong Kong Office

114 Lavender Street, #03-78/79
CT Hub 2, Singapore 338729

B-5-8 Plaza Mont Kiara
Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur

UOB Plaza, 35th Floor Unit 2
Kavling 8-10 Jl. M.H Thamrin, Jakarta 10230

Unit 1205 Pearlbank Centre, 146 Valero Street
Salcedo Village, Makati city 1227

R.1901, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

281/19-23, 5th Fl., Silom Road
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

8 Floor, 18C Lee Sum Factory Building
28 Ng Fong Street, Wong Tai Sin, Kowloon

Contact Info

Phone: +65 6820 0300
Email: sg@juztalent.com

Phone: +603 6207 1600
Email: my@juztalent.com

Phone: +62 21 3144 357
Email: id@juztalent.com

Phone: +63 2403 9138
Email: ph@juztalent.com

Phone: +84 28 2220 2033
Email: vn@juztalent.com

Phone: +66 2 631 1669
Email: th@juztalent.com

Phone: +852 6205 8863
Email: hk@juztalent.com

Đối Với Các Yêu Cầu Khác:

Liên Quan Dến Sale: sales@juztalent.com

Hỗ Trợ Về Các Sản Phẩm: hq.support@juztalent.com

  Xây dựng tương lai của nguồn nhân lực cùng nhau

  Tham gia cùng hơn 500.000 người dùng trong cộng đồng JuzTalents

  SingaporeHong KongIndonesiaMalaysiaPhilippinesThailandVietnamOthers