1.Thanh toán trực tiếp

Thanh toán được loại trừ khỏi khoản thanh toán tiền lương hàng tháng. Các công ty có thể thiết lập độc lập ngày hoàn trả dựa trên phương thức hoạt động của công ty.

 

2.Biên chế

Thanh toán có thể được thêm vào phần xử lý bảng lương hàng tháng

Recent Posts