Thư mục nhân viên của chúng tôi giúp cho thư mục công ty của bạn trở nên sống động hơn bằng cách đảm bảo thông tin hồ sơ luôn được cập nhật (vị trí công việc, địa chỉ email, số liên lạc). Nó cải thiện sự tham gia của nhân viên và mở ra cơ hội lớn hơn cho việc cá nhân hóa.

Recent Posts