Các ứng dụng iOS và Android của JuzTalent sẽ được ra mắt vào năm 2020. Các mô-đun sẽ có sẵn là eTime và ePayroll

eTime sẽ có sẵn cho tất cả các quốc gia do công nghệ tiên tiến về rào cản địa lý. Nhân viên sẽ không còn bị giới hạn ở 1 vị trí để bấm giờ ra hoặc vào.

ePayroll sẽ chỉ có sẵn ở Philippines. Chúng tôi đang nỗ lực để thêm các quốc gia khác ngay khi có thể.

Recent Posts