Hiệu quả tối đa

Lên kế hoạch dễ dàng

Cho phép người giám sát phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho các nhiệm vụ / dự án phối cảnh

Theo dõi

Theo dõi và hiểu rõ về chi phí lao động bằng cách thực thi các quy tắc trả tiền do người dùng xác định

Giá tùy chỉnh

Có thể chèn giá tùy chỉnh cho các dịp lễ khác nhau

Dễ dàng giám sát

 Thay đổi định kỳ
Tham dự công ty
Báo cáo danh sách nhiệm vụ

JuzTalent có thể mở rộng để phù hợp với bất kỳ sự thay đổi nào trong cấu trúc để hỗ trợ các chiến lược phân bổ nhân lực của bạn

Xem qua sự tham dự và sự đúng giờ của nhân viên của bạn thông qua “Bảng điều khiển tham dự của công ty”

Báo cáo danh sách nhiệm vụ

ĐẶT LỊCH DÙNG THỬ NGAY HÔM NAY!