Truyền thông là chìa khóa

Sơ đồ tổ chức

Hiển thị cấu trúc của một tổ chức trong khi minh họa mối quan hệ trong các chuỗi lệnh

Nhắc nhở sự kiện

Nhận thông báo về tin tức tuyển dụng, sinh nhật và ngày kỷ niệm trên bảng điều khiển eProfile

Phân tích lực lượng lao động

Tạo số liệu thống kê để đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu (VD: kế hoạch số lượng nhân viên)

Quản Lý Vật Chất Một Cách Xuất Sắc

Quản lý Vật Chất
Quản lý Ổ Đĩa
Kiểm Soát Quyền Truy Cập

Cho phép bạn xác định loại tài sản không giới hạn, khả năng phân loại và theo dõi vật chất đã được triển khai cho ai

Lưu trữ các tệp dễ dàng và cộng tác với các bộ phận khác thông qua một ổ đĩa chung

Kiểm soát những gì người khác có thể nhìn thấy để đảm bảo sự riêng tư và bảo mật. Bật hoặc tắt nội dung nhất định cho các nhân viên khác nhau

ĐẶT LỊCH DÙNG THỬ NGAY HÔM NAY!