Automated and Compliant

Regulatory Compliance

Contribution rates and other policy changes are constantly updated, so you won’t have to worry about keeping up with statutory regulations

Fund Contributions

ePayroll automatically calculates CPF and mandatory contributions for each employee, and also generates relevant files for e-submission

Bank Integration

We are integrated with local banks - DBS, OCBC, UOB, SC and Maybank

Biến nó thành của riêng bạn

Mẫu khai thuế
Xác nhận thanh toán theo mục
Báo cáo thanh toán lương

Thuế hoặc thu nhập có thể được tính toán và chuẩn bị thông qua ePayroll trước khi bạn tải xuống và nộp cho Cơ quan Thuế thu nhập có liên quan

Xác nhận thanh toán có thể khác nhau đối với mỗi công ty. Thêm, tạo mẫu và gửi cho nhân viên một phiếu xác nhận thanh toán lương theo phong cách của riêng bạn

ePayroll gives you instant access to 12 standard, exportable payroll reports from CPF Report, GL Report to Pay History Report. 

ĐẶT LỊCH DÙNG THỬ NGAY HÔM NAY!