Cách sử dụng

Nhấp để thực hiện

Dễ dàng xin nghỉ qua trình duyệt web hoặc điện thoại

Nhấp để phê duyệt hoặc từ chối

Quản lý có thể phê duyệt đơn ngay lập tức chỉ bằng cách nhấp vào nút thông qua email

Cập nhật tự động

Hệ thống thông báo cho nhân viên và tự động cập nhật số dư của họ

Tầm nhìn rõ ràng

Sắp xếp phê duyệt  hợp lý
Tính toán nghỉ phép
 Nghỉ phép minh bạch

Khả năng chỉ định nhiều người vào quy trình phê duyệt để đảm bảo không có yêu cầu nào bị bỏ qua

Tính toán nghỉ phép hàng năm trong eLeave cho phép nhân viên tìm hiểu xem họ đã tích lũy được bao nhiêu phép và sẽ tích lũy bao nhiêu phép trong tương lai

Cho thấy bảng tóm tắt khi nào đồng nghiệp của bạn sẽ nghỉ phép

ĐẶT LỊCH DÙNG THỬ NGAY HÔM NAY!

Free On-Demand WebinarsPowered by AYP Group

In this new addition of our webinar series, we will be discussing the detailed process by which businesses are set up in various locations across Southeast Asia! If you have been looking to expand your business’s horizons, then this is a good place to gather information! Sign Up Now, Limited Seats Available! 

*Webinar will be hosted via Zoom