Thuận Tiện

Quá trình khiếu nại

Chụp, đính kèm và gửi qua điện thoại hoặc cổng thông tin web của bạn. Bạn không cần băn khoăn về các bản sao biên lai bị thiếu hoặc đệ trình không chính xác

Tổng quan về quyền lợi

Giúp nhân viên hiểu những gì có thể được khiếu nại và ngân sách được chỉ định

Tích hợp trực tiếp

Cho phép mọi khiếu nại hoặc bồi hoàn được xử lý bằng cách thông qua thanh toán

Trải nghiệm khiếu nại hoàn toàn kỹ thuật số

Tỷ giá tiền tệ
Khiếu nại nhóm
 Yêu cầu giải ngân

Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ với tỷ giá hối đoái tự quản lý

Gửi nhiều khiếu nại trong cùng một lần bằng cách nhấp vào “Gửi dưới dạng Yêu Cầu Nhóm” khi chúng thuộc cùng một loại yêu cầu

Sổ sách kế toán được thực hiện theo kỹ thuật số hoá bằng cách phân chia các giao dịch vào các kênh thanh toán tương ứng của họ (Tiền mặt / Séc / Giro / Lương)

ĐẶT LỊCH DÙNG THỬ NGAY HÔM NAY!