HRIS-A Necessity

HRIS - A necessity for organisations

Kepentingan sumber manusia dan sokongan teknologi Peranan sumber manusia dan sokongan teknologi telah menjadi semakin penting dan tidak boleh diketepikan untuk organisasi. Untuk jangka masa yang agak lama, sumber manusia yang diperlukan untuk mengambil pengiktirafan di peringkat yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, mereka tidak sistem untuk menunjukkan kesan menyeluruh pengurusan orang boleh mempunyai proses-proses perniagaan. […]

Read More…