Launch of JuzTalent.com by AYP Group Targets SMEs

Launch of Juztalent

Dari 1 April dan seterusnya, di Kementerian tenaga manusia di (ibu) Akta pekerjaan menetapkan bahawa semua majikan dikehendaki untuk mengeluarkan slip gaji kakitangan bawah. Selaras dengan peraturan baru ini, Kumpulan AYP, sebuah firma HR yang terkemuka di Asia, telah membangunkan JuzTalent itulah SaaS dalam talian termasuk perisian yang memperkemas pengurusan gaji, cuti dan masa. Lebih-lebih […]

Read More…