5 Kelebihan Automasi HR Berasaskan Web

5 Advantages Of Web-based HR Automation

Automasi sumber manusia (HR automasi) adalah persimpangan antara pengurusan sumber manusia dan maklumat. Ia merujuk kepada proses peralihan proses sumber manusia berasaskan kertas ke dalam sistem pengurusan maklumat diperkemas, berasaskan komputer dan biasanya berasaskan web. HR automasi dan Layan Diri Layan Diri adalah konsep penting dalam automasi HR. Bagi pemilik perniagaan dan Pengurus, layan-diri dalam […]

Read More…