4 Bahaya Pada Pemprosesan Penggajian Manual & Penyelesaiannya

Manual payroll processing and its dangers

Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi maklumat, perisian dan aplikasi sekarang datang ke tempat kejadian dan menjalar semua operasi perniagaan. Sebagai hasilnya, gaji manual pemprosesan kini menjadi satu proses yang ketinggalan zaman dalam operasi perniagaan moden. ‘Menjadi ketinggalan zaman adalah baik-baik saja’. Dipegang oleh ramai, tanggapan ini leka dengan mengancam perniagaan. Pemilik Perniagaan hanya tidak sedar bahawa […]

Read More…

5 Kelebihan Automasi HR Berasaskan Web

5 Advantages Of Web-based HR Automation

Automasi sumber manusia (HR automasi) adalah persimpangan antara pengurusan sumber manusia dan maklumat. Ia merujuk kepada proses peralihan proses sumber manusia berasaskan kertas ke dalam sistem pengurusan maklumat diperkemas, berasaskan komputer dan biasanya berasaskan web. HR automasi dan Layan Diri Layan Diri adalah konsep penting dalam automasi HR. Bagi pemilik perniagaan dan Pengurus, layan-diri dalam […]

Read More…