Penyulitan data digunakan untuk melindungi data sensitif seperti akaun bank dan nombor pengesahan. Pengesahan kesahihan dengan multi-faktor dan pengurusan sesi yang terkehadapan adalah ciri-ciri tambahan yang digabungkan untuk memastikan tahap keselamatan dan perlindungan data peribadi adalah yang tertinggi.

Recent Posts