Mengikut penetapan, polisi boleh dibuat berdasarkan hari bekerja, dikira sebagai pro-rata mengikut kalendar bulanan atau mengikut kehadiran harian atau bulanan. Ianya bergantung kepada modus operasi syarikat anda.

Recent Posts