1. Bayaran Terus

Bayaran  tidak termasuk di dalam pembayaran gaji bulanan. Syarikat bebas menetapkan tarikh pembayaran balik bergantung kepada modus operandi syarikat.

2. Dibayar dengan Gaji

Bayaran tuntutan boleh diproses dengan pembayaran gaji.

Recent Posts