JuzTalent membolehkan kakitangan baru menggunakan sistem secara layan diri dengan mengisi senarai ‘My Tasks’ yang ditetapkan oleh pentadbir SM. Ini membolehkan pengumpulan maklumat mengenai mereka dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

JuzTalent eProfile My Tasks

Recent Posts