Ya, penyelia akan menerima emel notifikasi 2 hari selepas permohonan dihantar oleh kakitangan. Emel notifikasi akan dihantar beberapa kali dalam masa satu bulan sekiranya tiada tindakan diambil oleh penyelia.

Recent Posts