Aplikasi IOS dan Android JuzTalent akan dilancarkan pada tahun 2020. Modul yang akan disediakan adalah eWaktu dan ePenggajian.

eWaktu akan disediakan untuk kegunaan di semua negara disebabkan teknologi tanpa sempadan. Keberadaan kakitangan tidak lagi akan terhad di satu lokasi untuk log masuk dan keluar.

ePenggajian akan hanya dibenarkan untuk kegunaan di Filipina. Kami sedang berusaha untuk membuka penggunaannya di lain-lain negara secepat mungkin.

Recent Posts