Ya, sistem eWaktu JuzTalent akan membuat pengiraan lebihan waktu kerja dan jumlah lebihan bayaran secara automatik.

Recent Posts