Maksimumkan Kecekapan

Penjadualan Mudah

Membolehkan penyelia menempatkan kakitangan secara efektif bagi sesuatu tugasan/projek

Jejak

Jejak dan fahami kos sebenar pekerja dengan menguatkuasakan peraturan bayaran yang ditentukan oleh kakitangan

Penyesuaian Kadar

Boleh memasukkan penyesuaian kadar bagi perayaan berbeza

Pemantauan Mudah

Syif Berulang
Kehadiran Syarikat
Laporan Jadual Bertugas

JuzTalent bersifat berskala dan boleh membantu penempatan syif dalam menyokong strategi pembahagian sumber manusia anda

Pantau kehadiran dan ketepatan masa kakitangan anda menerusi ‘Papan Pemuka Kehadiran Syarikat’

Satu cara terbaik untuk memantau kehadiran dan bilangan jam bekerja kakitangan anda

DAPATKAN DEMO PERCUMA HARI INI!