Kemudahan

Proses Tuntutan

Ambil gambar, lampirkan dan hantar melalui telefon anda atau portal web. Anda tidak perlu khuatir akan kehilangan salinan resit atau permohonan tidak lengkap

Paparan Kelayakan

Membantu staf untuk mengetahui jenis dan jumlah tuntutan
yang dibenarkan

Integrasi Terus

Membolehkan sebarang tuntutan atau pemulangan diproses serentak dengan gaji

Pengalaman Tuntutan Secara Digital Sepenuhnya

Kadar Tukaran Asing
Tuntutan Berkumpulan
Pembayaran Tuntutan

Menyokong beberapa mata wang asing dengan kadar tukaran automatik

Hantar beberapa tuntutan sekaligus secara ‘Hantar sebagai Tuntutan Berkumpulan’ apabila di bawah satu kategori tuntutan yang sama

Rekod simpan kira dilakukan secara digital dengan membahagikan transaksi mengikut saluran pembayaran masing-masing (Tunai/Cek/Giro/ Penggajian)

DAPATKAN DEMO PERCUMA HARI INI!