Southeast Asia

Sertai Program Kerjasama kami untuk menyediakan peluang pelaksanaan proses SM dan Penggajian yang lebih baik kepada pelanggan anda

Channel Partners Commission

Insentif

Dapatkan ganjaran lumayan
melalui pembelian pelan oleh
pelanggan anda

Channel Partners Services

Perkhidmatan

Tambahkan saluran hasil baru kepada syarikat anda dengan membantu pelanggan anda menggunakan JuzTalent

Nilai Tambah

Bantu pelanggan anda menguruskan operasi SM dan Penggajian harian dengan JuzTalent melalui fungsi layan-diri, pengautomatisan serta selaras dengan pematuhan arahan semasa

    Join Us As A Channel Partner!