Teknologi Sumber Manusia: Mengubah Organisasi Anda Sebelum Terlambat

Transform your organisation with E-HRM

Teknologi telah semakin dibentuk untuk menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Orang telah memudahkan tugas dengan menggunakan komputer dan Internet. Khususnya, ia mempunyai disegerakan proses dan meningkatkan kecekapan kerja. Dalam perniagaan yang kontemporari, alat-alat teknologi (IT) maklumat adalah asas untuk merealisasikan proses dengan cara yang lebih cepat dan lebih produktif. […]

Read More…

Proses Top 5 HR anda harus mengautomasikan

Top 5 HR Processes you should automate

Di sebalik setiap perniagaan yang berjaya adalah sebuah Jabatan sumber manusia yang berkesan. Berikut adalah senarai proses-proses sumber manusia yang anda harus mempertimbangkan untuk mengautomasi dan mempercepatkan produktiviti sumber manusia anda. […]

Read More…

5 Kelebihan Automasi HR Berasaskan Web

5 Advantages Of Web-based HR Automation

Automasi sumber manusia (HR automasi) adalah persimpangan antara pengurusan sumber manusia dan maklumat. Ia merujuk kepada proses peralihan proses sumber manusia berasaskan kertas ke dalam sistem pengurusan maklumat diperkemas, berasaskan komputer dan biasanya berasaskan web. HR automasi dan Layan Diri Layan Diri adalah konsep penting dalam automasi HR. Bagi pemilik perniagaan dan Pengurus, layan-diri dalam […]

Read More…