Perubahan dalam Sistem Cukai Singapura 2018

Pajak Penghasilan

1. Cap pelepasan cukai pendapatan peribadi Pada YA 2018, jumlah cukai pendapatan dikenakan untuk topi bantuan tahunan daripada AS $80,000. Topi pada pelepasan cukai pendapatan perseorangan dikenakan kepada jumlah semua relif cukai yang dituntut. Ini termasuklah apa-apa relief di sukarela caruman CPF yang dibuat. Individu-individu yang telah memenuhi syarat kelayakan perlu diteruskan untuk menuntut relif […]

Read More…