Perubahan kepada Undang-Undang BIR & Cukai di Filipina 2018

Changes in BIR and Tax Laws

Kadar Cukai Pendapatan dan Cukai Pendapatan BIR Baru untuk 2018 Ringkasan jadual cukai pendapatan baru yang akan diikuti oleh Biro Perolehan Dalaman (BIR). Kurungan pendapatan tinggi akan memberi kesan negatif manakala pendapatan rendah ke pertengahan akan mendapat manfaat daripada perubahan dalam kadar cukai pendapatan. Income Tax Table (Year 2018-2022) Gross Income Per Year Income Tax […]

Read More…